Tytuł projektu

Wieloagentowy system wspomagający proces wyboru, zakupu i wirtualnego przymierzania ubrań bazujący na fotorealistycznych wizualizacjach.

Cel projektu

Celem projektu jest stworzenie pierwszego rozwiązania na świecie łączącego w sobie funkcjonalności inteligentnego asystenta sterującego dialogiem z klientem w celu dobrania odpowiedniego produktu odzieżowego z wirtualną przymierzalnia o fotorealistycznej jakości generowanych zdjęć pozwalająca na podjęcie finalnej decyzji zakupowej.

Program wsparcia

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

Efekty projektu

Proponowane rozwiązanie umożliwi klientom e-sklepów podejmowanie świadomych decyzji zakupowych. Główną przesłanką do realizacji projektu jest redukcja liczby zwracanych towarów. Pozwoli to na ograniczenie niekorzystnego wpływu na środowisko związanego m.in. z logistyką, pakowaniem czy finalną utylizacją produktów odzieżowych. Zastosowanie naszego rozwiązania umożliwi wcześniejszą weryfikację dopasowania produktów do wizerunku oraz sylwetki klienta oraz umożliwi podjęcie decyzji zakupowej, która nie będzie generowała konieczności późniejszego zwrotu towaru.

Other

Wartość projektu: 4 589 230,51 PLN
Wartość dofinansowania: 3 224 860,73 PLN
Okres realizacji projektu: 01.10.2021 – 31.12.2023